Seeing Life Through Eyeglasses

Isang repleksiyon: Kung may karapatan ang lahat ng tao na pumatay ng taong kinagagalitan nila, sa tingin mo, buhay ka pa kaya ngayon??

                                       

Ilang ganito kaya ang matatanggap mo?? :D